Vínna karta


Znalosť vína môže byť radosťou po celý život človeka.
E. Hemingway