post

Vážení zákazníci ak máte záujem si rezervovať miesta na svadby, oslavy a pod., prosím neváhajte nás kontaktovať v dostatočnom časovom predstihu aspoň 2 týždne vopred. 
V prípade záujmu si rezervovať miesta na bežné posedenie, tak Vás prosíme o objednanie 1 deň vopred (vždy do 12:00) . 

Rezervovať môžete na:

Tel.: 02/4592 6326 
Mobil: 0904 537 707